====== ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปี 2565 ======
                                  ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ 

       เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
                        (ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล)
                              คลิกอ่านรายละเอียด
                - ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
                              คลิกอ่านรายละเอียด

{AF}รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปี 2560
                               ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์
         เรื่อง     ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
                          คลิกอ่านรายละเอียด
                          (31 มีนาคม 2560)

           เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
                              (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล)
                                   คลิกอ่านรายละเอียด
                                    ( 29  มีนาคม  2560 )

           เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
                               (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล)
                                    คลิกอ่านรายละเอียด  
                              - รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
                                    คลิกอ่านรายละเอียด
                              - ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
                                   คลิกอ่านรายละเอียด  ( 15 มีนาคม 2560 ){/AF}

{AF}รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปี 2559
                                     ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์
             ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล)
                         คลิกอ่านรายละเอียด  (25 กรกฎาคม 2559)    {/AF} 
{AF}                                    ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล)
                                    คลิกอ่านรายละเอียด  (21 กรกฎาคม 2559)    {/AF}      
{AF}

                                  ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
                       (คลิกอ่านรายละเอียด) 1  กรกฎาคม  2559
               - ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล)
                        (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) 1  กรกฎาคม  2559
{/AF}

{AF}รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  14 ธันวาคม 2555
               ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
 - ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  24 ธันวาคม 2555      {/AF}