วันที่ 9 ธันวาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์กาฬสินธุ์ร่วมกับด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม เข้าตรวจห้องเย็นนุชไก่สดกาฬสินธุ์และบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ตามที่กรมปศุสัตว์มีนโยบายดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดของสถานที่พักซากสัตว์เอกชน(ห้องเย็น) เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้า นำผ่าน หรือเคลื่อนย้ายสัตว์ผิดกฎหมาย ตรวจสอบแหล่งที่มาของซากสัตว์  เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์