วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายสุทิน กาญจนรัช ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมรักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอสมเด็จ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอสมเด็จ ได้รับมอบโค เพศเมีย จาก สจ. วิรัตน์ ภูต้องใจ จำนวน 1 ตัว ร้านโคบาลฟาร์มช็อป จำนวน 1 ตัว วัดโสภณพัฒนาราม  จำนวน 1 ตัว รวมจำนวน 3 ตัว ตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และนำไปมอบให้กับเกษตรกรพื้นที่ของอำเภอสมเด็จ จำนวน 3 ราย ในโครงการ Kalasin Happiness Model คนสมเด็จไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านคำกุง หมู่ 5 ตำบลศรีสมเด้จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มส่งเสริมฯ/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายสุทิน กาญจนรัช