วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายเชิดชัย  จันทร์ตระกูล  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565 ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน