คลิบวิดีโอ: สนง.ปศจ.กส ร่วมออกโครงการ จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนฯ ปี 2565