สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ประกวดหน่วยผสมเทียม หน่วยผสมเทียมอำเภอสหัสขันธ์ ได้รับรางวัลหน่วยผสมเทียมดีเด่น ปี 2559 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 75 ปี