เมื่อวันที่  20  มีนาคม  2557  เวลา 13.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้ร่วมดำเนินการโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวคลอง 1 R-LMC กลุ่มนาคลองหลวงพัฒนา ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์  เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ดังกล่าวฯ

ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดซุ้มบริการให้ความรู้แก่เกษตรกร-มอบเอกสารคำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ และสนับสนุนเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์

{AG}71{/AG}

ข่าว/ถ่ายภาพ:นพดล  สมัตถะ
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่ 
อนุมัติข่าว:นายประหยัด  
เรเชียงแสน