เมื่อวันที่  26  เมษายน  2559  นายประหยัด  เรเชียงแสน ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักนักงานปศุสัตว์อำเภอ  (คลิกอ่านรายละเอียด)

 

ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่ 
อนุมัติข่าว:นายประหยัด  
เรเชียงแสน