จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดแผนปฏิบัติงานโครงการวางแผนครอบครัวสุนัขแมว เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2556 ในพื้นที่ 18 อำเภอ มีเป้าหมายผ่าตัดสุนัขแมวเพศเมีย จำนวน 4,000 ตัว


โดยบูรณาการกับสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์กรมปศุสัตว์ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้ดำเนินการจัดพิธีเปิดโครงการฯเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนสายปัญญาสมาคม บ้านหนองกบ ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฎ เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนร่วมงานอย่างคับคั่ง

{vsig}/pic/20/{/vsig}    

ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ถ่ายภาพ:โกศล รักสกุล
จัดทำโดย: รสรินทร์  สวาทวงษ์ 
อนุมัติข่าว: นายประหยัด  เรเชียงแสน