วีดิทัศน์: การแถลงผลงานของกระทรวงมหาดไทยรอบ 6 เดือน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบถึงความห่วงใยของกระทรวงมหาดไทย ที่ได้ดำเนินการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศ  (คลิกที่นี้)