สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริมการปลูกหญ้าแพงโกล่า เพื่อจำหน่าย
          (แหล่งข่าว spring new)