วิดีทัศน์ : โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยและจัดทำ MOU ผู้ผลิต,ผู้รวบรวม,ผู้จำหน่ายและผู้บริโภค