วิดีทัศน์:โครงการวางแผนครอบครัวสุนัข-แมว เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน (ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์)