คลิบวิดีโอ: พิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2563