คลิบวิดีโอ: การติดตาม กำกับ ดูแลผลการรักษาโรคลัมปี สกิน จังหวัดกาฬสินธุ์