คลิบวิดีโอ: การประดิษฐ์เครื่องพ่นยาสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์