คลิบวิดีโอ: การดูแลสุขภาพสัตว์ภายหลังหายป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน จังหวัดกาฬสินธุ์