คลิบวิดีโอ:โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่กิจกรรมเวที 3/5 ประสานอำเภอกมลาไสย