เมื่อวันที่  27  ตุลาคม  2559  เวลา 09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ร่วมดำเนินการโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์  บำบัดทุกข์   บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2560  ณ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร หมู่ 8 ตำบลดงลิง อำเภอชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์

 

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีบ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ดังกล่าวฯ

ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดซุ้มบริการให้ความรู้-มอบเอกสารคำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ การให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย สนับสนุนเวชภัณฑ์ และผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว มีเกษตรกรเข้ามารับบริการจำนวน 50 ราย 

{AG}106{/AG}

ข่าว/ถ่ายภาพ:นพดล   สมัตถะ/รสรินทร์   ดอกดู่
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่ 
อนุมัติข่าว:นางพูนสิน  ไชยรัตน์