เมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน  2559  เวลา 09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ร่วมดำเนินการโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์  บำบัดทุกข์   บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2/2560  ณ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร หมู่ 7 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย  อัจฉริยพันธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ดังกล่าวฯ

ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดซุ้มบริการให้ความรู้-มอบเอกสารคำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ การให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย สนับสนุนเวชภัณฑ์ และผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว มีเกษตรกรเข้ามารับบริการจำนวน 65 ราย

{AG}107{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ:นายนพดล  สมัตถะ/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่ 
อนุมัติข่าว:นายวันชัย  ถวิลไพร