เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมดำเนินการโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์  บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ครั้งที่ 6/2556   ณ โรงเรียนบ้านไชยศรีสุข บ้านไชยศรีสุข หมู่ที่ 6  ตำบลยางอู้ม  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  
           
โดยมีปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสันชัย จันทร์นวล  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
ดังกล่าวฯ

ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดซุ้มบริการให้ความรู้์-มอบเอกสารคำแนะนำการเลี้ยงสัตว์  การให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย  สนับสนุนเวชภัณฑ์ ให้บริการถ่ายพยาธิภายนอก-ภายใน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิดและผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  เข้ามารับการให้บริการ จำนวน 101 ราย

{vsig}/pic/2/{/vsig}   

ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์็และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ถ่ายภาพ: รสรินทร์  สวาทวงษ์
อนุมัติืข่าว: นายประหยัด  เรเชียงแสน