เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 09.30 น.  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ร่วมดำเนินการโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์  บำบัดทุกข์   บำรุงสุข  
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน   ครั้งที่  5/2556 ณ โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ บ้านแห่ หมู่ที่ 3 ตำบลยอดแกง  อำเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
                                         

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอุดม สมรส  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวฯ

ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดซุ้มบริการให้ความรู้์-มอบเอกสารคำแนะนำการเลี้ยงสัตว์  การให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย  สนับสนุนเวชภัณฑ์ ให้บริการถ่ายพยาธิภายนอก-ภายใน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิดและผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  เข้ามารับการให้บริการ จำนวน 101 ราย

{vsig}/pic/1/{/vsig}   


ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์็และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ถ่ายภาพ: รสรินทร์  สวาทวงษ์
อนุมัติืข่าว: นายประหยัด  เรเชียงแสน