เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2557  เวลา 13.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ร่วมดำเนินการโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวชาวนาไทยห้วยโพธิ์ (ดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ) ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกลางดง หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

โดยมีอธิบดีกรมการข้าว นายชาญพิทยา ฉิมพาลี  เป็นประธานในพิธี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรพจน์  รัชชุศิริ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ดังกล่าวฯ

ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดซุ้มบริการให้ความรู้แก่เกษตรกร-มอบเอกสารคำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ และสนับสนุนเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ 

 {AG}60{/AG}

ข่าว/ถ่ายภาพ:รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่ 
อนุมัติข่าว:นายประหยัด  
เรเชียงแสน