เมื่อวันที่  9  เมษายน  2557  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอยางตลาด และเทศบาลตำบลอุ่มเม่า             โดยนายดุสิต  พุทธเจริญ  ปศุสัตว์อำเภอยางตลาด ได้จัดพิธีเปิดงานโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557

 

 

ณ  บ้านอุ่มเม่า  หมู่ที่ 1 ตำบลอุ่มเม่า  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยได้รับเกียรติจาก พันจ่าเอกสรศักดิ์  บัวผัน  ปลัดเทศบาลตำบล       อุ่มเม่า  เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ฯในครั้งนี้ มีกิจกรรมให้บริการประชาชน ได้แก่ ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวเพศผู้และเพศเมีย ฉีดวัคซีนป้องกัน     โรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมแจกของรางวัลและให้ความรู้ประชาชน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

 {AG}38{/AG}

ข่าว/ถ่ายภาพ:กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
จัดทำโดย:รสรินทร์
สวาทวงษ์ 
อนุมัติข่าว:นายประหยัด
เรเชียงแสน