เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม  2558 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  ได้ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่และวันเปิดตัวแปลงใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์  ณ บริเวณหน้าวัดป่ามัชฌิมวาส  บ้านดงเมือง หมู่  10 ตำบลลำพาน  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

 

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรพจน์ รัชชุศิริ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวฯ

ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดซุ้มบริการให้ความรู้-มอบเอกสารคำแนะนำ    การเลี้ยงสัตว์  การให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย  สนับสนุนเวชภัณฑ์ ให้บริการถ่ายพยาธิภายนอก-ภายใน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว  มีเกษตรกรเข้ามารับบริการจำนวน  92  ราย

{AG}78{/AG}

ข่าว/ถ่ายภาพ:รสรินทร์   ดอกดู่ 
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่ 
อนุมัติข่าว:นายประหยัด  
เรเชียงแสน