เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ์  2558  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  ร่วมออกให้บริการงานด้านปศุสัตว์ ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่     "มาถึงบ้าน  บริการถึงที่ โชคดีไม่เสียค่ารถ สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน"  ณ  วัดสว่างอัมพวัน  หมู่ที่  6  ตำบลหลุบ  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  โดยมีกิจกรรมให้บริการ ดังนี้
1.บริการให้คำแนะนำการเลี้ยงและการป้องกันโรคสัตว์
2.ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว
3.แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ 

 {AG}68{/AG}

ข่าว/ถ่ายภาพ:สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่ 
อนุมัติข่าว:นายประหยัด  
เรเชียงแสน