สำนักงานเทศบาลตำบลนาจารย์  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ระหว่างวันที่  9-11 กุมภาพันธ์  2558  ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาจารย์  รวม  3  จุดบริการ  ดังนี้
       วันที่  9    กุมภาพันธ์  2558  จุดบริการที่ 1  ศาลาประชาคมบ้านคำโพน  หมู่ที่  6  ตำบลนาจารย์
       วันที่  10  กุมภาพันธ์  2558  จุดบริการที่ 2  ศาลาวัดอุดมประชาราษฎร์  หมู่ที่  9  ตำบลนาจารย์
       วันที่  11  กุมภาพันธ์  2558  จุดบริการที่ 3  ศาลาประชาคมบ้านโจด      หมู่ที่  7  ตำบลภูปอ
ผลการปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว  รวมทั้งสิ้น  จำนวน  52  ตัว

 

{AG}67{/AG}

ข่าว/ถ่ายภาพ:สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่ 
อนุมัติข่าว:นายประหยัด  
เรเชียงแสน