วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการ นุ่งผ้าไทยเข้าวัดในวันธรรมสวนะ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการและประชาชนทั่วไป ณ วัดกลางพระอารามหลวง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการจัดโครงการครั้งนี้นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี


ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นางพูนสิน  ไชยรัตน์