วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวันชัย ถวิลไพร ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ,เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด, เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ร่วมพิธีมอบแม่โคโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  สนับสนุนโครงการ  Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์  ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยมีเกษตรกรมารับแม่โค 19 ราย  จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเขาวง, อำเภอสมเด็จและอำเภอกมลาไสย ณ  บริเวณด้านหน้าหอประชุมส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนบายพาส-หัวคู อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ในการจัดงานครั้งนี้นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี


ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มส่งเสริมฯและกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร