วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายสุทิน  กาญจนรัช  ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกมลาไสย ร่วมมอบสิ่งของบริจาคข่าวสาร อาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมตรวจเยี่ยมรถเคลื่อนที่ที่ใช้สำหรับประกอบอาหารไว้แจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัย ณ ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์