วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายสุทิน  กาญจนรัช  ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวนาปีแปลงสาธิตโครงการนำร่องหมู่บ้านปลอดการเผา ณ แปลงนาสาธิต หมู่ที่ 13 บ้านบ่อ ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์