วันที่ 9 พฤศจิกายน
2565 เวลา 09.00 น. ครอบครัวปศุสัตว์กาฬสินธุ์ นำโดยนายสุทิน  กาญจนรัช ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยทีมงานสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (สคบ.) จากส่วนกลาง และทีมสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอกมลาไสย และอำเภอฆ้องชัย มีรายละเอียด ดังนี้
จุดที่ 1 อำเภอฆ้องชัย  ต.ฆ้องชัยพัฒนา ,จุดที่ 2 อำเภอฆ้องชัย ต.โคกสะอาด ,จุดที่ 3 อำเภอฆ้องชัย ต.ลำชี รวมโค จำนวน 604 ตัว, กระบือ จำนวน 65 ตัว, เป็ด จำนวน  5,864 ตัว ,ไก่ จำนวน 32,200 ตัวและสุกร จำนวน 13 ตัว
จุดที่ 4 อำเภอกมลาไสย ตำบลธัญญา, จุดที่ 5 อำเภอมกลาไสย ตำบลเจ้าท่า จุดที่ 6 อำเภอกมลาไสย พนังกั้นน้ำชี รวมโค จำนวน 535 ตัว, กระบือ จำนวน 151 ตัว, เป็ด จำนวน 2,661 ตัว, ไก่ จำนวน 11,456 ตัว, สุกร จำนวน 138 ตัว และแพะ จำนวน 127 ตัว