วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-12.00 น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสมเด็จ ออกติดตามสถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับรอง ปศุสัตว์ ok และ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์(ปศุสัตว์ oK ) จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย  Tesco  Lotus 2 แห่ง,บิ้กซี ชูปเปอร์เซ็นเตอร์, และBetagro Shop ในพื้นที่ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง