วันที่ 11 เมษายน 2566  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายสัตวแพทย์คงศักดิ์ จอมทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับรองใหม่มาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์ ณ ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อเวชอนงค์ฟาร์ม ตั้งอยู่พื้นที่หมู่ 14 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อตรวจรับรองใหม่มาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง