วันที่ 26 เมษายน 2566  ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์และกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2566 กิจกรรมหลักงานประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย โดยมีนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในงานมีการออกร้านขายสินค้าทางการเกษตรหลากหลายชนิดและมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง