วิดีทัศน์ : นำเสนอผู้เชี่ยวชาญจากอาร์เจนตินาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-อาร์เจนตินา