วันที่  19  ตุลาคม  2560  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยนายวันชัย  ถวิลไพร ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเปิดโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดกาฬสินธุ์  ณ  หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร