เมื่อวันที่่  21  มีนาคม 2556   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์   และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุฉินารายณ์โดยนายธรรมนูญ  พิมพ์สิน ปศุสัตว์อำเภอกุฉินารายณ์ 


ได้จัดพิธีเปิดงานโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี 2556   ณ วัดแจนแลนใต้ หมู่ที่ 6  บ้านแจนแลน ตำบลแจนแลน อำเภอ            กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยดำเนินการร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และได้รับเกียรติจากนายวีระวัฒน์  วงศ์ว่องไว  นายอำเภอ     
กุฉินารายณ์  เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ฯในครั้งนี้

{vsig}/pic/13/{/vsig}    

ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
จัดทำโดย: รสรินทร์  สวาทวงษ์ 
อนุมัติข่าว: นายประหยัด  เรเชียงแสน