เมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์  2560  เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ร่วมดำเนินการโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์  บำบัดทุกข์   บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5/2560  ณ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว หมู่ 8 ตำบลอีตื้น อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์

ดังแสดงในภาพ
{AG}115{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: นพดล  สมัตถะ
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร