เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2560  เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ร่วมดำเนินการโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์  บำบัดทุกข์   บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 6/2560  ณ โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร หมู่ 1 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

ดังแสดงในภาพ
{AG}119{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร