เมื่อวันที่  20 เมษายน 2560  เวลา 8.30 น. สนง.ปศจ.กส ร่วมดำเนินโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7/2560 ณ โรงเรียนนาโกวิทยาสูง บ้านนาโก หมู่ 1 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

 

ดังแสดงในภาพ


{AG}124{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: นพดล สมัตถะ/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร