เมื่อวันที่  5  เมษายน  2560 นายวันชัย   ถวิลไพร  ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยนายสุเทพ  ฟุ้งเฟื่อง   ปศุสัตว์อำเภอสมเด็จ   พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสมเด็จ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อ.สมเด็จ   และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   ออกตรวจตลาดสด  ตำบลสมเด็จ  อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 ดังแสดงในภาพ

{AG}123{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ /รสรินทร์  ดอกดู๋
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร