เมื่อวันที่  4 พฤษภาคม 2560  เวลา 8.30 น. สนง.ปศจ.กส ร่วมดำเนินโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 8/2560 ณ วัดสว่างนภา บ้านหัวนาเมย หมู่ 7 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์

ดังแสดงในภาพ
{AG}125{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: นพดล  สมัตถะ/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร