เมื่อวันที่  9  มกราคม 2556  เวลา 09.30 น.  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์   ได้ร่วมดำเนินการโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์  
บำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ครั้งที่ 4/2556 ณ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์   บ้านนิคมกุฉินารายณ์   หมู่ที่ 3,5 
ตำบลหนองอีบุตร   อำเภอห้วยผึ้ง  
จังหวัดกาฬสินธุ์   
                                          
โดยมีปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์  นายสันชัย  จันทร์นวล   เป็นประธานในพิธี    พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการดังกล่าวฯ

ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์    ได้จัดซุ้มบริการให้ความรู้์-มอบเอกสารคำแนะนำการเลี้ยงสัตว์   การให้บริการรักษา
พยาบาลสัตว์ป่วย    สนับสนุนเวชภัณฑ์ ให้บริการถ่ายพยาธิภายนอก-ภายใน  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ฉีดยาคุมกำเนิดและ
ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์   เข้ามารับการให้บริการ   จำนวน  87 ราย

{vsig}/pic/5/{/vsig}    

ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์็และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ถ่ายภาพ: รสรินทร์  สวาทวงษ์
อนุมัติืข่าว: นายประหยัด  เรเชียงแสน