เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 เวลา 09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมดำเนินการโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์  บำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ครั้งที่ 7/2556   ณ โรงเรียนบ้านหัวขวา บ้านหัวขวา หมู่ที่ 12  ตำบลหลักเมือง  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์           

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฎ  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ดังกล่าวฯ

ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดซุ้มบริการให้ความรู้์-มอบเอกสารคำแนะนำการเลี้ยงสัตว์  การให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย  สนับสนุนเวชภัณฑ์ ให้บริการถ่ายพยาธิภายนอก-ภายใน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิดและผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  เข้ามารับการให้บริการ จำนวน 46 ราย

{vsig}/pic/6/{/vsig}    

ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์็และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ถ่ายภาพ: รสรินทร์  สวาทวงษ์
จัดทำโดย: รสรินทร์ สวาทวงษ์
อนุมัติืข่าว: นายประหยัด  เรเชียงแสน