เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556  เวลา 8.30-16.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  จัดฝึกอบรมกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงเป็ดเทศบ้านนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเลี้ยงเป็ดเทศ

 


ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีเกษตรกรผู้มีความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 30 ราย

{vsig}/pic/7/{/vsig}