เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556  เวลา 13.30  น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2556  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์


ในการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาปศุสัตว์ โดยมีอาสาปศุสัตว์เข้าร่วม 18 อำเภอ จำนวน 150 ราย

{vsig}/pic/8/{/vsig}