เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2557 เวลา 09.30 น.  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมดำเนินการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารฯเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ  พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าธีปังกรรัศมีโชติ  ณ เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง  บ้านห้วยผึ้ง   ตำบลห้วยผึ้ง  อำเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรพจน์ รัชชุศิริ  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ดังกล่าวฯ

ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดซุ้มบริการให้ความรู้-มอบเอกสารคำแนะนำการเลี้ยงสัตว์  การให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย  สนับสนุนเวชภัณฑ์ ให้บริการถ่ายพยาธิภายนอก-ภายใน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิดและผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว  มีเกษตรกรเข้ามารับบริการจำนวน  30  ราย

  {AG}43{/AG}

ข่าว/ถ่ายภาพ:กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่
 
อนุมัติข่าว:นายประหยัด  
เรเชียงแสน