เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2559  เวลา 09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ร่วมดำเนินการโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์  บำบัดทุกข์   บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 9/2559 และร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารฯ ณ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาเสริม  บ้านกุดขอนแก่น ม.9 ตำบลกุงเก่า  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์

 

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวินัย  วิทยานุกูล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ดังกล่าวฯ

ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดซุ้มบริการให้ความรู้-มอบเอกสารคำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ การให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย สนับสนุนเวชภัณฑ์ และผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว มีเกษตรกรเข้ามารับบริการจำนวน 47 ราย

{AG}100{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: นพดล  สมัตถะ/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่ 
อนุมัติข่าว:นายประหยัด  
เรเชียงแสน