เมื่อวันที่  19  มกราคม  2560  เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ร่วมดำเนินการโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์  บำบัดทุกข์   บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2560  ณ โรงเรียนบ้านนาบอน หมู่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์

 ดังแสดงในภาพ

{AG}113{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ:นพดล  สมัตถะ/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่ 
อนุมัติข่าว:นายวันชัย  ถวิลไพร